Welcome to Muslimcation Travel & Tours

Selamat Datang ke Pinjaman Kerajaan

PERLINDUNGAN KEDIAMAN & PREMIS

Lindungi kediaman & premis anda dari bencana-bencana yang tak terduga.

Terdapat 2 jenis perlindungan :

Perlindungan Fizikal
Perlindungan Kewangan
PERLINDUNGAN FIZIKAL

Perlindungan komprehensif untuk rumah dan isi rumah

Dapatkan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kediaman atau harta peribadi anda daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran, kilat, letupan, banjir, pecahan atau limpahan tangki air dan peril-peril lanjutan yang dilindungi.

Siapa yang layak memohon?

Pemilik Rumah

Pemilik Premis

Penyewa Premis

Harta anda selamat dilindungi

Lindungi harta anda daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran atau kilat.

Dengan Sumbangan Takaful tambahan, anda boleh meluaskan perlindungan untuk peril seperti ribut, taufan, banjir, pecahan atau limpahan tangki air.

Siapa yang layak memohon?

Pemilik Rumah

Pemilik Perniagaan

Pemilik Premis

Penyewa Premis

Melindungi kediaman dan isi rumah anda

Lindungi kediaman atau harta peribadi anda daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran, kilat, letupan, banjir, pecahan atau limpahan tangki air atau peril-peril yang dilindungi.

Siapa yang layak memohon?

Pemilik Rumah

Pemilik Premis

Penyewa Premis

PERLINDUNGAN KEWANGAN

MRTT untuk Sektor Awam (LPPSA)

Menyediakan perlindungan Kematian atau Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) kepada Orang Yang Dilindungi yang membuat pinjaman perumahan daripada Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Jika berlaku kematian :

Sekiranya Orang Yang Dilindungi meninggal dunia semasa Sijil Takaful Individu masih berkuatkuasa, Amaun Perlindungan semasa, dibayar dari Dana Risiko, dan baki di dalam Dana Peserta Individu (PIF), jika ada, akan dibayar secara sekali gus.

Amaun Perlindungan yang akan dibayar adalah Amaun Perlindungan semasa pada tarikh kematian.

Jika berlaku Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) :

Sekiranya Orang Yang Dilindungi mengalami HUMK semasa Sijil Takaful Individu masih berkuatkuasa, Amaun Perlindungan semasa, dibayar dari Dana Risiko, dan baki di dalam Dana Individu Peserta (PIF), jika ada, akan dibayar secara sekali gus.

Amaun Perlindungan yang akan dibayar adalah Amaun Perlindungan semasa pada tarikh HUMK berkuatkuasa.

Apa kata pelanggan?

Add testimonial description here. Edit and place your own text.

En Amran

Batu Pahat

Anda nak dapatkan perlindungan untuk kediaman / premis anda?

Dapatkan perlindungan takaful untuk kediaman / premis anda. Hantar sekarang!

Scroll to Top